از کارمندی بیشتر بدانیم

حق بیمه

وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی وبرای استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می شود . حق بیمه شامل 30 درصد مزد یا حقوق است که هفت در صد آن به عهده بیمه شده ، بیست درصد به عهده کارفرما وسه در صد به وسیله دولت تامین خواهد شد

موارد مشمول کسر حق بیمه:

به استثنای مزایایی نقدی بازخرید مرخصی ، کمک عایله مندی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ، عیدی ، کمک هزینه مسکن وخواربار در ایام بیماری ، حق شیر ، حق التضمین ، خسارات اخراج و مزایای پایان کار ،هر گونه مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت شود ، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

سوال :

«آیا فوق العاده اضافه کار پرداختی به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند مشمول کسور بیمه است ؟»

بنا به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد و فوق العاده اضافه کار موضوع بند 9 ماده 68 قانون یاد شده در ردیف پرداخت های مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.

ضمنا به این نکته در ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ( مصوب آبان ماه 1389 ) و ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نیز تصریح شده است.

منابع قانونی مورد استناد :

قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:

  • در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
  • مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
  • در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي‌باشند.

ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي (قانون تامین اجتماعی)نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند.

ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد.

قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

ماده واحده ـ تبصره زير به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اضافه مي‌شود:

تبصره ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده‌است مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/7/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.

كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۱/۱۶ساعت 18  توسط علی ملکی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب
درباره کارمندی
و اما کارمندی...

نوشته های پیشین
۹۴/۰۲/۰۱ - ۹۴/۰۲/۳۱
۹۴/۰۱/۰۱ - ۹۴/۰۱/۳۱
۹۳/۱۲/۰۱ - ۹۳/۱۲/۲۹
۹۳/۱۱/۰۱ - ۹۳/۱۱/۳۰
۹۳/۰۹/۰۱ - ۹۳/۰۹/۳۰
۹۳/۰۸/۰۱ - ۹۳/۰۸/۳۰
۹۳/۰۷/۰۱ - ۹۳/۰۷/۳۰
۹۳/۰۶/۰۱ - ۹۳/۰۶/۳۱
۹۳/۰۵/۰۱ - ۹۳/۰۵/۳۱
۹۳/۰۴/۰۱ - ۹۳/۰۴/۳۱
۹۳/۰۳/۰۱ - ۹۳/۰۳/۳۱
۹۳/۰۲/۰۱ - ۹۳/۰۲/۳۱
۹۳/۰۱/۰۱ - ۹۳/۰۱/۳۱
۹۲/۱۲/۰۱ - ۹۲/۱۲/۲۹
۹۲/۱۱/۰۱ - ۹۲/۱۱/۳۰
۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰
۹۲/۰۹/۰۱ - ۹۲/۰۹/۳۰
۹۲/۰۸/۰۱ - ۹۲/۰۸/۳۰
۹۲/۰۷/۰۱ - ۹۲/۰۷/۳۰
۹۲/۰۶/۰۱ - ۹۲/۰۶/۳۱
۹۲/۰۵/۰۱ - ۹۲/۰۵/۳۱
۹۲/۰۴/۰۱ - ۹۲/۰۴/۳۱
۹۲/۰۱/۰۱ - ۹۲/۰۱/۳۱
۹۱/۱۲/۰۱ - ۹۱/۱۲/۳۰
۹۱/۱۱/۰۱ - ۹۱/۱۱/۳۰
۹۱/۱۰/۰۱ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۸/۰۱ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۷/۰۱ - ۹۱/۰۷/۳۰
۹۱/۰۶/۰۱ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۴/۰۱ - ۹۱/۰۴/۳۱
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۳۱
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۱/۰۱ - ۹۱/۰۱/۳۱
۹۰/۱۲/۰۱ - ۹۰/۱۲/۲۹
آرشيو
پیوندها
دولت
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
مجلس شوراي اسلامي
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
مركز آموزش مديريت دولتي
معاونت توسعه مدیریت و سرمايه
دنياي اقتصاد
سامانه قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی
معاونت حقوق و امور مجلس
بانك جامع قوانين و مقررات كشور
Management Training and Leadership Training
اقتصاد نيوز
 

 RSS

POWERED BY
کارمندی